Pokrývačství Lanšperk - Novinky

Nová akce: Sýpka státního hradu a zámku Český Krumlov

3.5.2014
Sýpka státního hradu a zámku Český Krumlov

Provádíme rekonstrukci střešního pláště na bývalé sýpce státního hradu a zámku Český Krumlov. Střecha je zčásti přeložena starou krytinou - Bobrovkou, zčásti je zakryta novou krytinou - Bobrovkou. Menší část je zakryta Malým prejzem. Dále byla provedena oprava poškozeného krovu a zhotoveno 6 nových pultových vikýřů.

Nová akce: radnice Bohumín

2.2.2014
radnice Bohumín

Provádíme rekonstrukci střešního pláště na radnici v Bohumíně. Střecha je nově pokryta krytinou - Eternit, česká šablona. Dále byla provedena oprava poškozeného bednění. Taktéž bylo vyměněno poškozené oplechování za nové v titanzinku. Nově byl zabudován i záchytný systém proti pádu.

Nová akce: kostel Velenka

2.1.2014
kostel Velenka

Nově rekonstruujeme střechu na historickém kostele ve Velence blízko Kerska. Střecha je pokryta bobrovkou. Zvláštností jsou vykrývaná úžlabí a kužel bobrovkou.